XPLORER 0.75 / 1.25 / 2.0 – kabel głośnikowy na metry

kable do głośników na metry

Niedrogie kable głośnikowe, należące do najnowszej serii EXPLORER. Kable o nazwach 0.75, 1.25, 2.0 mają zbliżoną budowę, a różnią się tylko średnicą – ich nazwy wskazują, o jakiej mowa. 

Kable te mają prostą, choć przemyślaną konstrukcję, a ich sekret tkwi w odpowiednim zastosowaniu izolacji i topologii przewodów. Ich budowa typu multi-strand (linka) ma wielowarstwową strukturę, a biegi dodatni i ujemny są prowadzone równolegle obok siebie. Zamiast po prostu skręcić cały kabel zastosowano koncentryczną, wielowarstwową strukturę, w której każda kolejna warstwa skręcona jest w przeciwną stronę. Daje to maksymalną gęstość kabla i stabilność mechaniczną.
Izolację wykonano z nowoopracowanego materiału FLEX PE, odmiany polietylenu, który został wybrany ze względu na własności dielektryczne oraz wysoką giętkość. Zewnętrzna powłoka ma kształt pozwalający jej jak najmniej przylegać do podłogi. Pomyślano także o tłumieniu wibracji – w miejscu łączenia obydwu biegów, wewnątrz zwornika znalazła się rurka z powietrzem. Dzięki niej zmniejszono również pojemność kabla. 

Budowa kabla

PCOCC-A
Miedź PCOCC-A jest materiałem, w którym znajduje się niezwykle mała ilość zanieczyszczeń w danej objętości, dzięki czemu zniekształcenia sygnału są wyjątkowo niskie. Ze względu na niewielką ilość barier między kryształami sygnał przepływa bez zakłóceń. Podgrzewanie i schładzanie kabli PCOCC w kontrolowanych warunkach powoduje dekrystalizację materiału i daje ultra-czystą strukturę krystaliczną zwaną przewodnikiem μ.

Dielektryk
FLEX PE (polietylen), który ma zarówno pożądane właściwości elektryczne, jak i wysoką giętkość został zastosowany po raz pierwszy właśnie w serii EXPLORER. FLEX PE wykonywany jest w ten sposób, że do polietylenu dodaje się w odpowiedniej kolejności substancje powodujące zwiększenie jego giętkość, bez pogorszenia stałej dielektrycznej. Szczególną uwagę Japończycy zwrócili także na to, aby dielektryk jak najlepiej przylegał do przewodnika, wypełniając puste miejsca. Taka topologia znacząco poprawia szybkość transmisji.

Wielowarstwowa linka
Centralnym punktem budowy tego kabla są ułożone równolegle biegi PCOCC-A. Zamiast skręcać cały kabel, 7 drucików PCOCC-A skręcanych jest w grupę, a siedem skręconych grup tworzy strukturę. Pomaga to zniwelować niepożądane przestrzenie między przewodnikami – kabel ma wysoką gęstość i taką samą budowę na całej długości. 
Oyaide przygotowała trzy rodzaje kabla, różniące się średnicą – 0,75 mm kw., 1,25 mm kw. oraz 2,0 mm kw. Dzięki temu kabel może być zastosowany w wielu aplikacjach – od stereo, przez custom, systemy mobilne, na kinie domowym skończywszy. 

Kształt
Kształt EXPLORERA został zaprojektowany tak, żeby mimo pozornemu przekrojowi prostokątnemu, jak najmniej stykał się z podłogą. Pomiędzy biegami znajduje się rurka z powietrzem, wpływająca na zmniejszenie pojemności kabla i poprawiająca charakterystyki mechaniczne – tłumienie drgań.